Verlichtingsplan

Plan voor verlichting op Tennispark De Hout

Thema: Initiatief voor verlichting Tennispark de Hout

Datum: Donderdag 25 januari, 2024,

Aanvang: 20:00

Aanwezig:

 • Jorge Sanchez, beheerder Tennispark De Hout
 • Onno van Denzen, penningmeester Tennisvereniging De Hout
 • Sjako Visser, adviseur Sportverlichting.com
 • Ongeveer 30 gasten, bestaande uit omwonenden en geïnteresseerden

--

Agenda:

1. Presentatie Initiatief Verlichting de Hout, Jorge Sanchez

2. Lichtonderzoek en Toelichting Verlichtingsplan, Sjako Visser

3. Vragen

--

1. Presentatie Initiatief Verlichting de Hout

Jorge Sanchez, beheerder van Tennispark De Hout, start met een presentatie en licht de huidige situatie van Tennispark De Hout en de noodzaak tot verlichting van de tennisbanen toe.

1.1 Huidige situatie

 • Tennispark de Hout voldoet niet aan de eisen van de huidige tennisconsument;
 • Tennispark de Hout blijft achter bij andere tennisclubs in de regio, welke veelal voorzien zijn van all-weather banen, verlichting en Padelbanen;
 • Zowel het ledenaantal van Tennisvereniging De Hout als het aantal vaste huurders van Tennispark De Hout loopt terug.

1.2 Gewenste situatie

 • Tennispark met verlichting van de tennisbanen, waar zowel jong als oud nog jaren kan blijven tennissen
 • Behoud en groei van het ledenaantal en aantal spelers
 • Gezonde financiële situatie met mogelijkheden in de toekomst

1.3 Stappenplan

Om de gewenste situatie te bereiken is een stappenplan opgesteld:

 1. Gesprek met Gemeente
  • Presentatie technisch plan voor het verlichtingsproject m.b.t. stroomcapaciteit, positionering van masten en lampen, graven elektra kabels
 2. Flora en Fauna onderzoek
  • Er zijn geen negatieve effecten te verwachten met betrekking tot gebiedsbescherming, soortbescherming, houtopstanden, provinciaal en lokaal beleid
 3. Lichtonderzoek
  • Uitgevoerd door Sjako Visser, sportverlichting.com
 4. Bijeenkomst omwonenden
 5. Maatwerk en aanpassing n.a.v. bovenstaande

1.4 Bestemmingsplan Alkmaar Zuid

Conform het bestemmingsplan van de regio Alkmaar Zuid mag Tennispark De Hout verlichtingsmasten plaatsen met een maximale hoogte van 12 meter.

1.5 Verlichtingsplan

 
  Afbeelding met huis, Woonwijk, voorstad, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving


Jorge laat kort het opgestelde verlichtingsplan zien, dit wordt later toegelicht door Sjako Visser.